Thăn Nội bò Úc Angus (Cao Cấp)

2.775.000₫ 3.350.000₫

Thăn Nội Bò Úc Cao Cấp KIWAMI

6.550.000₫ 7.550.000₫

Thăn Nội Bò Wagyu Úc Cao Cấp MB9+

4.350.000₫ 5.350.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: