Siêu KM - Mua 2kg tặng 1kg cá hồi

3.550.000₫ 3.735.000₫

Cá Tuyết cắt khúc Mỹ- Cod fish

1.750.000₫ 2.735.000₫

Cá Tuyết cắt khúc Chile- Cod fish

1.975.000₫ 2.735.000₫

Cá Tuyết cắt khúc Nhật - Cod fish

2.350.000₫ 2.735.000₫

Cá Tuyết fillet Chile - Cod fish

2.550.000₫ 2.735.000₫

Ruốc Cá hồi Vụn - Salmon Fish Floss

1.750.000₫ 2.750.000₫

Cá Tuyết Nhật Cắt Khúc Loại 1

3.350.000₫ 3.950.000₫

Gan Ngỗng Pháp Cắt lát Loại 3.1

3.250.000₫ 3.775.000₫

Gan Ngỗng Pháp Cắt lát Loại 3

3.250.000₫ 3.775.000₫

Gan Ngỗng Pháp Cắt lát Loại 2

3.550.000₫ 3.775.000₫

Cá Tuyết Cắt khúc Pháp Loại 1

3.350.000₫ 3.950.000₫

Cá Tuyết Fillet Nam Cực Loại 1

3.350.000₫ 3.950.000₫

Cá Tuyết Fillet Pháp Loại 1

3.550.000₫ 3.950.000₫

Cua Tuyết Alaska Canada - Hàng Sống

2.150.000₫ 3.500.000₫
Trang:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0978681234
Lỗi giao diện: file 'snippets/call-now.bwt' không được tìm thấy