Cua Hoàng Đế Vàng Ngộp (Size 2-3kg)

1.050.000₫ 2.735.000₫

Cua Hoàng Đế Ngộp (Size 2-3-4kg)

1.150.000₫ 2.735.000₫

Cua Hoàng Đế Đỏ Ngộp (Size 2-3kg)

1.350.000₫ 2.735.000₫

Cua Hoàng Đế Alaska Đỏ (Size 4-5kg)

2.550.000₫ 2.735.000₫

Cua Hoàng Đế Alaska Vàng (Size 2-3kg)

2.250.000₫ 2.735.000₫

Cua Hoàng Đế Alaska Vàng (Size 4-5kg)

2.650.000₫ 2.735.000₫

Cua Hoàng Đế Đỏ (Size 2-3kg)

2.550.000₫ 2.735.000₫

Cua Tuyết Alaska Canada - Hàng Sống

2.150.000₫ 3.500.000₫

Tôm Hùm Alaska Size 3-4kg/con

1.650.000₫ 3.900.000₫

Tôm Hùm Alaska Size 5-6kg/con

1.750.000₫ 3.900.000₫

Tôm Hùm Alaska Size 5-6kg/con Loại VIP

1.650.000₫ 3.900.000₫

Tôm Hùm Bông baby Size 2con/kg

1.350.000₫ 3.900.000₫

Tôm Hùm Bông hàng VIP Size 2-3kg

2.750.000₫ 3.900.000₫

Tôm Hùm Bông Nha Trang Size 4-5kg

2.390.000₫ 3.900.000₫

Tôm Hùm Bông Size 3-4con/kg

1.550.000₫ 3.900.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0978681234
Lỗi giao diện: file 'snippets/call-now.bwt' không được tìm thấy