Thăn Nội bò Úc Angus (Cao Cấp)

2.175.000₫ 3.350.000₫

Thăn Nội Bò Úc Cao Cấp KIWAMI

4.550.000₫ 5.550.000₫

Thăn Nội Bò Wagyu Úc Cao Cấp MB9+

4.750.000₫ 5.350.000₫

Thăn Nội Bò Wagyu Úc Cao Cấp MB 6-7

4.550.000₫ 4.750.000₫

Thăn Nội Bò Wagyu Úc Cao Cấp MB 4-5

4.350.000₫ 4.750.000₫

Bắp bò Úc - Shin/shank AU Beef

340.000₫ 350.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: