Thăn Ngoại bò Kobe 6* - Kobe Sirloin Beef

12.750.000₫ 17.750.000₫

Thăn Nội Bò Wagyu Úc Cao Cấp MB9+

5.150.000₫ 6.350.000₫

Thăn Nội Bò Wagyu Úc Cao Cấp MB 6-7

5.150.000₫ 5.350.000₫

Thăn Nội Bò Wagyu Úc Cao Cấp MB 4-5

4.950.000₫ 5.350.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: